طراحی و اجرا کمپین بازاریابی

 

طراحی و اجرا کمپین بازاریابیکمپین های بازاریابی برنامه ریزی شده اند برای تلاش استراتژیک برای ترویج یک هدف خاص است.

هدف ممکن است افزایش آگاهی از یک محصول جدید یا گرفتن بازخورد مشتری باشد.

شرکت ها معمولا به منظور دستیابی به مصرف کنندگان به روش های مختلفی که شامل ترکیبی از رسانه ها از جمله ایمیل، تبلیغات چاپی، تبلیغات تلویزیونی ، تبلیغات کلیکی و شبکه های اجتماعی، هدف قرار می دهند.

کلمه “کمپین” به عنوان یک مجموعه متصل از عملیات طراحی شده برای نتیجه خاصی تعریف شده است.

کمپین های بازاریابی بزرگ معمولا یک تم پیوسته را دنبال می کنند و یک ایده یا هدف متمرکز را ترویج می دهند.

یک کمپین تبلیغاتی ممکن است یک جنبه از یک استراتژی مارکتینگ بزرگتر باشد.

در طراحی کمپین ها موارد سرگرم کننده مانند تبلیغات خلاق استفاده می شود.